Home » Committee | Pwyllgor

Committee | Pwyllgor

Group Chair / Cadeirydd y Grŵp

Andy Jackson, University of South Wales / Prifysgol De Cymru
Email / Ebost: Andrew.jackson1@southwales.ac.uk
Phone: 01443 654 405

Andy has worked in Higher Education since 2011 and has been a member of HELOA since 2016. He graduated from the University of Leicester in 2005 and returned there in 2011 joining the Career Development Service working on events and employer engagement. In 2016 he joined the University of Bristol leading the Undergraduate Recruitment Events Team and became the lead HELOA contact for the University. In early 2020 he joined the University of South Wales as Recruitment Events Manager, leading on the delivery of both UG and PG events. He was elected HELOA Wales Chair taking up the post in January 2021.

Mae Andy wedi gweithio ym maes Addysg Uwch ers 2011 ac wedi bod yn aelod o HELOA ers 2016. Graddiodd o Brifysgol Caerlŷr yn 2005 a dychwelodd yno yn 2011 gan ymuno â’r Gwasanaeth Datblygu Gyrfaoedd gan weithio ar ddigwyddiadau ac ymgysylltu â chyflogwyr. Yn 2016 ymunodd â Phrifysgol Bryste yn arwain y Tîm Digwyddiadau Recriwtio Israddedigion a daeth yn brif gyswllt HELOA i’r Brifysgol. Yn gynnar yn 2020 ymunodd â Phrifysgol De Cymru fel Rheolwr Digwyddiadau Recriwtio, gan arwain ar ddarparu digwyddiadau israddedig ac ôl-raddedig. Cafodd ei ethol yn Gadeirydd HELOA Cymru ym mis Ionawr 2021.

Group Vice-Chair, Training & Partnerships / Is-Gadeirydd Grŵp, Hyfforddi

Katie Whitmore
Email / Ebost: katie.whitmore@southwales.ac.uk